Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH)

AIESEC’in dünya çapında gerçekleştirmiş olduğu PwC ana sponsorluğundaki Youth Speak anketinin sonucuna göre Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (bir diğer adıyla Küresel Hedefler) bir de bizim tarafımızdan dinlemenizi istedik.

1)Bilmeyenler için tekrardan …

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Birleşmiş Milletler tarafından 2030 yılında ulaşılması istenen hedeflerdir. Belirlenen 17 hedef sayesinde insanlar ve toplumlar için daha güzel bir dünya oluşturulmak isteniyor. Çalışmalar ekonomik, toplumsal, eğitimsel, sağlıksal, çevresel ve eşitlik gibi bir sürü değişimler, farkındalıklar içermektedir. Toplumda zengin, orta gelirli, yoksul kesim demeden tüm dünyadaki dengeleri eşit şekilde oluşturmayı hedefliyor. Bu az gelişmiş ya da çok gelişmiş olmaksızın çoğu ülkenin kabul ettiği herkesi ilgilendiren bir mesele olmaktadır.

2)Birleşmiş Milletler’in Çalışmaları

 Birleşmiş Milletler bu çalışmalarla birlikte gençleri öne çıkarmak istemiştir. Gençlerin fikirlerinin önemli olduğunu ve onlarla birlikte bu hedeflere destek olabilecek bir sürü şey yapabileceklerini görmüşlerdir. AIESEC ile yaptığı Youth Speak projesi de bunun en önemli örneğidir. AIESEC 126 ülkeden oluşmaktadır. Bu da ona küreselleşmenin de etkisiyle birlikte gençlerin dünyada bir şeyleri değiştirebileceklerine dair bir ortam hazırlamıştır.

 

3) Dünyadan SKH’ne Destek

Dünya çapındaki birçok ünlü kişiler ve şirketler hedefleri desteklemek amaçlı tanıtımlar yapmıştır. Örneğin; New York’taki Times meydanından Londra’daki Piccadilly Circus ve bunun gibi bir sürü şehre sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri reklam panolarında yer almıştır. Liverpool FC, Singapore Home FC, Kaizer Chiefs South Africa futbol takımlarının katkılarıyla tanıtılmıştır. Bu farkındalıklar sayesinde insanlar bu 17 hedeften haberdar olmuşlardır.

4)Türkiye’deki Çalışmalar

Her ülke gibi Türkiye de sürdürülebilirlik kalkınma hedefleri için projeler oluşturmuş veya dünyadaki kuruluşlara ortak olmuştur. Çalışma grupları, uygulama rehberlikleri, eğitimler, projeler oluşturulmuştur. İş dünyasından üyelerin dışında kamu kuruluşları,akademik kurumlar sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere paydaşlarla işbirliği sağlanmıştır. İnovatif sürdürülebilirlik uygulamaları yarışması yoluyla büyük şirket ve kobilerin iyi uygulamaları ortaya çıkarılmıştır. Yetenek yönetimi ve istihdam çalışma grubunun oluşturulması, iş dünyasında kadının güçlenmesine yönelik yapılan çalışmalar ülkemizde uygulanan projelere örnek olarak gösterilebilir.