AIESECer’ların Sıradan Üniversite Öğrencilerinden 10 Farkı

Üniversite öğrencisi olmak ve AIESEC’li olmak arasındaki farkı öğrenmek isteyenler için işte AIESEC’lileri diğerlerinden ayıran özelliklerden 10 tanesi:

1) Topluluk önünde konuşmaktan çekinmezler.


AIESEC üyeliğiyle, gerek takım üyesi olarak gerek takım lideri olarak insanlara bir şeyi tanıtma, anlatma noktasında birçok sorumluluk üstlenirsiniz. Diğer öğrencilerden kat be kat fazla önünüze çıkacak “topluluğa bir şey anlatma” zorunluluğundan dolayı bu konuda kendinizi oldukça geliştirirsiniz.

2) Kurum kültürüne alışmak konusunda sıkıntı yaşamazlar.


İş hayatına er ya da geç bir kurumun bünyesinde atılacak olan biz üniversite öğrencileri için, bir kurumu ayakta tutan en büyük etmenlerden biri olan kurum kültürünü kavramak çok önemli. AIESEC, bu anlamda kurumsal kimliğiyle ve sadece AIESECer’ların anlayabileceği kültürüyle size sadece birlikte çalıştığınız insanlarla paylaşabileceğiniz bir kültür aşılar.

3) Yabancı dil pratiği yapmak için kurslara ihtiyaçları yoktur.


AIESEC, uluslararası bir kurum olduğu ve uluslararası değişim programları gerçekleştirdiği için ofiste diğer ülkelerden gelmiş arkadaşlarımız asla eksik olmaz. Onlara Türk misafirperverliğini gösterecek olan sevgili AIESECer’lar da bol bol konuşma pratiği yapma imkanı bulur.

4) Ülke realitelerinin farkındadırlar.


Uluslararası değişim programları gerçekleştiren bir kurumun parçası olmak, hedeflenen programlarının amaçlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için ülke gerçeklerini göz önünde bulundurmayı gerektirir. Gerek sosyal sorumluluk projeleriyle ülkenin en büyük sorunlarına dokunmak, gerekse yurt dışına açılma noktasında eksik kalmış sektörleri saptamak, bir AIESECer’ın iş tanımı içinde yer alabilir.

5) Resmi yazışma ve telefon görüşmelerinde ustadırlar.


Büyük bir kurumun parçası olarak, gerçekten bir şeyleri değiştirecek projelere imza atmak istiyorsanız, başka kurum veya kuruluşlarla da ortaklık içine girmek bir zorunluluk halini alır. Bu nedenledir ki AIESEC üyeliği, resmi yazışma ve görüşmelerde tecrübe kazanmanızı sağlar.

6) Takım olmanın anlamını onlardan daha iyi kavrayan yoktur.


AIESEC’te her fonksiyon takımlar halinde çalışır. Takım oyuncusu olmanın, sıradan ders ve projeler için okulda zaman zaman yer aldığımız ekiplerde olduğundan daha farklı ve daha kapsamlı olduğunu, AIESEC’teki takımınızın kurumun bütününde geldiği noktaya nasıl etki ettiğini gördüğünüzde anlarsınız.

7) Sınav döneminde tek yaptıkları, ders çalışarak sabahlamak değildir.


AIESEC üyeliği, üniversite öğrencilerine dersleri dışında da bir takım sorumluluklar yükler. Öyleki; üyeliği boyunca zaten zaman yönetimi konusunda kendisini geliştirmiş AIESECer’lar, sınav döneminde de bu özelliklerini devam ettirerek final dönemlerinin üstesinden sadece ders çalışıp sabahlayarak gelinmeyeceğinin örneği olurlar.

8) Yazın ne yapacağım diye düşünmezler.


Zaten içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunuz, üyelerine uluslararası platformlarda bulunma şansı tanıyan bir organizasyonun parçasısınız. Bu şansları değerlendirin, ya da yaz kış demeden hayat değiştiren tecrübeler sunmaya devam edin!

9) Sadece kendi gelişimleri için çalışmazlar.


AIESEC üyeliğiyle, onun sunduğu fırsatların daha çok üniversite öğrencisi ve yeni mezuna ulaşması için çalışırsınız. Bu da demektir ki: Kültürel farkındalık yaratacak ve tabularını yıkacak, hayatlarına daha önce yaşamadıkları tecrübeler katacak birçok insan, bunu sizin sayenizde başaracak!

10) Doğru bildikleri konularda inisiyatif almaktan çekinmezler.


AIESECer’lar bu dünyada yanlış giden şeylerin, doğru liderlerin önderliğinde değiştirilebileciğine ve iyiye götürülebileceğine inanır. Bu nedenledir ki sorunlar karşısında aksiyon adımı almaktan çekinmezler.