Girdi yapan Anil Bakkaloglu

KOBİ’ler İçin Yeni Mezun Çalışanların Önemi

Globalleşen dünyada her geçen gün ekonomide büyük değişimler yaşanmakta ekonomik sınırlar yavaş yavaş yok olmaktadır. Pek çok uluslararası firma bir araya gelerek global ithalat ve ihracat birlikleri kurmaya başlamış, uluslararasılık gittikçe şirketler içerisinde önem kazanmıştır. Uluslararası şirketlerde bu gibi stratejiler izlenirken, bu rekabet şartları içerisinde ilerlemeye çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler bu durumdan oldukça […]