Dünyanın lider yetiştirme kapasitesine sahip olan en büyük gençlik organizasyonu olarak AIESEC, 18-30 yaş arası gençler için yurt dışında sosyal sorumluluk projelerine katılma ve staj yapma gibi imkanlar sunmaktadır. Derneğin 1948 yılında kuruluşunu gerçekleştirdiğinden beri gerek Türkiye’den gerekse de dünyanın pek çok yerinden yurt dışı merkezli olarak uyguladığı hizmetler kapsamında sosyal sorumluluk projelerine katılmak ve staj yapmak gibi alternatifler yer alır.

AIESEC Sosyal Sorumluluk Projelerine Katılmak

Derneğin mevcut bulunan projeleri kapsamında üniversiteden mezun olmuş olan gençler ile hali hazırda üniversite okuyan kişiler bulunmaktadır. Bu nedenle tamamen genç oluşumlu bir şirket olarak yönünü gençlerin gelişimine ve yurt dışında farklı kültürleri tanıma, yurtdışı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında gönüllü olarak yer alma ve ülkelerin belirlemiş olduğu anlaşmalı şirketler tarafından staj yapabilme imkanına sahip olma kapsamında birçok proje bulunmaktadır. Resmi web sitesi üzerinden bu projelere bakılabilir.

Global Volunteer Projeleri

AIESEC dahilinde alınabilecek proje hizmetlerinden bir tanesi Global Volunteer adı altında, 6-8 haftalık bir süreç dahilinde gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerine katılmak için düzenlenmiş olan projelerdir. Bu proje kapsamında küresel hedeflere katkı sağlamak amacı ile gençler yurt dışında düzenlenmekte olan sosyal sorumluluk projelerine dahil olurlar. Bu anlamda hem kendi kültürlerini geliştirmek hem de küresel düzende liderlik becerilerini kanıtlamak için katkı sağlanmış olur.

Global Volunteer Projelerinin Katkıları

AIESEC tarafından yapılmakta olan bu proje kapsamında gençler kendilerinden daha büyük bir amaç için bir araya gelmektedir. Yurt dışında gönüllü olarak bir sosyal sorumluluk projesi içerisinde yer almak bireyin kendi içindeki güçlükleri aşmasına yardımcı olacağı gibi aynı zamanda çözüm odaklı olmayı öğrenmeyi de kolaylaştıracaktır. Global Volunteer; bireyin günlük hayatındaki konforunu terk etmesine, bambaşka bir dünya ile tanışmasına ve kendisini dinlemesine yardımcı olur.

AIESEC Sosyal Sorumluluk Projeleri

AIESEC’in küresel hedefler yolunda belirlemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri gençlerin katılımı ile birlikte hedefe ulaşmak adına oldukça önemlidir. 2030 yılına kadar küresel düzenin işlemesine yardımcı olmak için belirlenmiş hedefler arasında yer almakla birlikte AIESEC kendi sosyal sorumluluk projelerini dünyanın pek çok yerinden gelen gençler ile tamamlamaktadır. 17 adet küresel hedeften biri ya da birkaçını hayata geçirebilmek adına toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve yoksulluğa son vermek gibi başta gelen projeler arasında yer almaktadır.