Girişimcilik kavramı, en kısa ve anlaşılır şekilde bir iş kurmak ya da daha fazla kar elde etmek amacı ile risk alarak iş kuran veya yapan kişinin yaptığı atılım hareketidir. Girişimcilik, girişimci olman son yıllarda daha da önem kazanmış ve popüler olmuştur. Özellikle son yıllarda teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle birlikte insanlar hayal ettikleri projeleri hayata geçirmek için atılımlar yapmaya başladılar.

AIESEC

AIESEC kurumu yurtdışında girişimcilik yapmak ve yurt dışında sosyal sorumluluk almak isteyen kişilere ve öğrencilere farklı ülkelere gitmelerine yardım ederek başarılı bir kariyere sahip olmalarına yardım etmektedir. Çeşitli staj, girişimcilik ve staj programlarına katılmak isteyen bireyler www.aiesec.org.tr/global-volunteer sitesinden daha detaylı bir şekilde bilgi sahibi olabilirler.

AIESEC ve Girişimcilik

Günümüzde bireylerin çoğu yenilikçi fikirlere sahip olmasına rağmen arkalarında sağlam bir destek ve bütçe olarak bir destek bulamadıkları için fikirlerinden vazgeçmektedirler. AIESEC kurumu gerek üniversite öğrencileri için gerekse mezun olan ve kendisini uluslararası alanda geliştirip hem topluma hem de ülkesine fayda sağlamak isteyen insanlar için her zaman destek sağlamaktadır. Bireylere sağladıkları çeşitli desteklerle adını duyuran AIESEC özellikle sosyal sorumluluk ve girişimcilik alanında bünyesine üniversiteden kattığı öğrencilerle çağdaş bir toplum ve insanlık için yenilikçi ve yardımsever bireylere destek olmaktadır.

Global Entrepreneur Nedir?

AIESEC’in yurtdışında girişimcilik için çeşitli programlarından birisi olan Global Entrepreneur, üniversite öğrencileri veya mezun kişilerin yurt dışındaki çeşitli şirketlerde girişimciliği öğrenmeleri ve tecrübe etmeleri için tasarlanmış ve süresi 1,5 ay ile 3 ay arasında değişen bir staj fırsatıdır. Bu program sayesinde uluslararası bir ortamda çalışmanın ayrıcalığını yaşamakla birlikte inovatif ve zorlayıcı bir ortamda kendi hayallerini uygulama fırsatına sahip olurlar.

Girişimci Kime Denir?

Girişimci olmak isteyen bireyler sağlam ama cesur adımlar atabilmeli ve ileri görüşlü olmalılardır. Kendine güvendiği, yapabileceğine inanan ve birikim sahibi, tecrübe sahibi olduğu konuda girişimci olmalıdır. Girişimci olarak adlandırılan birey; ileri görüşlü olabilmeli, gerekli gördüğü zaman geri adım atıp yeniden plan yapıp kaldığı yerden devam edebilmeli ve yaptığı işin tüm sorumluluklarını kendi başına üstlenebilmelidir. Bununla birlikte kuracağı işin doğuracağı sonuçları iyi bir şekilde değerlendirip, yaratıcı, çağdaş, iyimser ve panik yapmadan sakin bir şekilde sürekli 2. bir plan yapabilen biri olmalıdır. Başarılı bir girişimci olmak isteyen kişi kendisiyle birlikte çalışan diğer bireyleri motive edebilmeli ve liderlik yeteneğine sahip olmalıdır. İçinde daima başarı tutkusu olan bireyler örnek ve başarılı birer girişimci olabilir. Girişimcilik için temel faktörler; yetenek, cesaret ve bilgidir.

Bir İnsandaki Girişimcilik Özellikleri Nasıl Ortaya Çıkar?

Günümüzde çok popüler olan girişimcilik kavramı ve bu yolda girişimci olup başarılı olan insanların bazı ortak özellikleri bulunmaktadır. Bireylerdeki girişimci olma isteğini ve kendisine ilham veren bu özellikler şunlardır:

Arkadaşlarıyla çalıştığı çevrenin imkanları çerçevesinde olabildiğince yüksek performans ortaya koyabilmek,

İş ortamının kendisini geliştirmesine imkan sağlamak,

Çalışma ortamında gereken anlarda doğru ve hızlı karar almasını sağlayacak iş ortamı,

Aldığı kararlar ve verdiği emirler hakkında hızlı ve doğru geri bildirimlerin yapılması,

Ortak çalışma kültürünün olması,

Eşit iş paylaşımı, bir hedef ve hedefe varıldığında alınacak bir ödül anlayışının hakim olması,

Beraber çalışan bireylerin birbirleriyle sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilmesi,

Bireyin işini sevmesi ve işine bağlı olmasıdır.

Bu özellikler girişimcilerin hemen hemen hepsinde bulunan ortak özelliklerden bazılarıdır. Bu şartlarda çalışan bireyler özgür ve mutlu olurlar dolayısı ile rahat bir şekilde yenilikçi bir şekilde düşünebilirler ve hayal kurarak kurdukları hayaller çerçevesinde girişimcilik atılımında bulunurlar.