fbpx

Proje Tipleri

blank

HEARTBEAT

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 3.4

3.4. 2030’a kadar bulaşıcı olmayan hastalıklardan kaynaklanan erken ölümlerin, bu hastalıkların önlenmesi ve tedavisi yoluyla üçte bir oranında azaltılması ve akıl ve ruh sağlığının ve esenliğinin geliştirilmesi

Proje Açıklaması

Proje, bulaşıcı olmayan hastalıklarınönlenmesi ve ruh sağlığının önemikonusunda farkındalığı artırarak SDG #3’ü etkilemeyi amaçlıyor. Küresel Gönüllüler,toplumda bulaşıcı olmayan hastalıklarınönlenmesi, sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarıve ruh sağlığı konularında farkındalıkyaratmayı amaçlayan sosyal yardımfaaliyetleri oluşturarak ve yürüterek halksağlığı alanında topluma erişimde yeralacaklardır.

GLOBAL CLASSROOM

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4.6

4.6. 2030’a kadar bütün gençlerin ve hem kadın hem de erkek olmak üzere yetişkinlerin büyük bir bölümünün okuryazar olmasının ve matematiksel beceriler kazanmasının güvence altına alınması

Proje Açıklaması

Proje, her yaştan insan için kaliteli eğitim için alan sağlayarak, ilk okuryazarlıktan matematik, fen ve dil gibi diğer konulara kadar eğitim fırsatları sağlayarak SKH #4’ü katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Küresel Gönüllüler, toplumun matematik, bilim ve dillerin temelleri konusundaki okuryazarlığını yükseltmeye doğrudan katkıda bulunacaktır.

blank
blank

YOUTH 4 IMPACT

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 4.7

4.7. 2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir yaşam tarzları için eğitim, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete başvurmama kültürünün geliştirilmesi, dünya vatandaşlığı ve kültürel çeşitliliğin ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya katkısının takdiri yoluyla bütün öğrenciler tarafından sürdürülebilir kalkınmanın ilerletilmesi için gereken bilgi ve becerinin kazanımının sağlanmas

Proje Açıklaması

Proje, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve küresel vatandaş değerlerine yönelik farkındalık yaratarak SDG #4’ü etkilemeyi amaçlamaktadır. Küresel gönüllüler, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ilgili eğitim alanlarının yanı sıra çeşitli topluluklardaki okullar veya yerel Stk’larla işbirliği içinde yerel ve küresel sorunların geliştirilmesinden sorumlu olacaklardır. Proje, etkileşimli, yaygın eğitim yöntemleri kullanılarak ve pratik alanlar veya etkinlikler düzenleyerek ve sunarak gerçekleştirilecektir.

RAISE YOUR VOICE

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5.1

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi

Proje Açıklaması

Proje, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile ilgili sorunlar hakkında farkındalık yaratan eğitimler üzerine ve dünya genelinde topluluklardaki cinsiyet eşitsizliğini durdurmak için çözümler üzerinde çalışmak üzere girişimler inşa ederek SDG #5’i etkilemeyi amaçlıyor. Küresel Gönüllüler, insanları toplumsal cinsiyet eşitliğine dahil etmeyi amaçlayan atölye çalışmaları ve faaliyetler oluşturmaktan ve sunmaktan sorumlu olacak. Ayrıca cinsiyet ayrımcılığı ve bununla nasıl mücadele edileceği konusunda farkındalığı artırmak için faaliyetler de gerçekleştirecekler.

blank
blank

SKILL UP!

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8.6

8.6. 2020’ye kadar işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılması

Proje Açıklaması

Proje, gençlere iyi bir işe hak kazanmaları için gereken yumuşak ve sert beceri eğitimleri ve kariyer rehberliği sağlayarak SDG #8’i etkilemeyi hedefliyor. Küresel gönüllüler, yerel gençlere kariyer rehberliği sağlamanın ve girişimcilik becerilerini geliştirmenin yanı sıra yumuşak ve sert beceri eğitimleri oluşturmak ve yürütmek için resmi ve teknik okullarla işbirliği yapacaklardır.

ON THE MAP

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 8.9

8.9. 2030’a kadar istihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlerini teşvik eden sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması

Proje Açıklaması

Proje, yerel toplulukların bölgede gelir ve istihdam sağlayan sürdürülebilir yerel turizm faaliyetlerini teşvik etme kapasitesini artırarak SDG #8’e katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

blank
blank

EQUIFY

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 10.2

10.2. 2030’a kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal, ekonomik ve siyasi olarak kapsanmasının desteklenmesi

Proje Açıklaması
Proje, eşitsizliğin temelleri üzerine eğitim alanlarını geliştirmenin yanı sıra toplumdaki ayrımcılık ve eşitsizlikle mücadele için yerel inisiyatifi teşvik ederek SDG #10’u etkilemeyi hedefliyor,

GREEN LEADERS

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 13.3

13.3. İklim değişikliği azaltım, iklim değişikliğine uyum, etkinin azaltılması ve erken uyarı konularında eğitimin, farkındalık yaratmanın ve insani ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi

Proje Açıklaması
Proje, toplulukları iklim değişikliği konusunda eğiterek ve çevreyi etkileyen kritik faktörleri azaltmak için eylem planları oluşturarak SDG #13’ü etkilemeyi hedefliyor. Küresel gönüllüler, iklim değişikliğini durdurmak için harekete geçmenin öneminin vurgulayan çalışmalar gerçekleştireceklerdir.

blank
blank

AQUATICA

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 14.1
14.1. 2025’e kadar özellikle karasal kökenli faaliyetlerden kaynaklanan, deniz çöpü ve gıda atıklarının dökülmesinden kaynaklanan su kirliliği de dâhil deniz kirliliğinin tüm biçimlerinin önlenmesi ve önemli ölçüde azaltılması

Proje Açıklaması
Proje, deniz ve kıyı alanlarının yakınında yaşayan topluluklara, sahilin sürdürülebilirliğini artırmak ve bu ekosistemlerde yaşayan deniz vahşi yaşamını korumak için somut faaliyetler sağlayarak SDG #14’ü etkilemeyi amaçlamaktadır.

ROOTED

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 15.5

15.5. Doğal habitatların bozulmasını azaltmak için acil ve kararlı biçimde harekete geçilmesi, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması ve 2020’ye kadar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan türlerin korunması ve nesillerinin tükenmesinin engellenmesi

Proje Açıklaması

Proje, toplulukların doğal yaşam alanlarının bozulması, çeşitlilik kaybı ve vahşi yaşamın korunması üzerine tepki verme ve harekete geçme kapasitelerini geliştirerek SDG #15’i etkilemeyi hedefliyor.

blank
blank

SCALE UP!

Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 17.7

17.7. Çevresel açıdan sağlam teknolojilerin gelişmekte olan ülkelerde üzerinde ortak olarak anlaşmaya varıldığı üzere ayrıcalıklı ve öncelikli koşullar da dâhil olmak üzere uygun koşullarda gelişiminin, transferinin ve yayılmasını desteklenmesi

Proje Açıklaması

Proje, yerel STK’ların, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve vakıfların yerel sosyal projelerle işbirliği yaparak ve grass-groot girişimleriyle etkileşime girerek topluluklarındaki sosyal etkiye katkıda bulunma kapasitesini geliştirerek SDG #17’ye katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

TOP
blank
Sayfa yükleniyor...