fbpx

CEO’ların Genç Liderlerden Öğrenmesi Gereken 4 Şey

PwC son 20 yıldır global CEO’lar için yıllık anket düzenliyor.2017’de AIESEC’ten genç 200 liderin cevapladığı paralel bir anketin sonuçlarıyla karşılaştırmaya karar verdiler.Anket,iş ortamının nasıl değiştiğine ve bu değişimin beraberinde getirdiği risklere ve fırsatlara göz atıyor.

Anket,bugünün CEO’ları ve genç liderler arasında hem benzerlikler hem de farklılar buldu.En önemli farklılıklardan biri ekonomik büyüme.Genç liderlerin %61’i ekonomik büyümenin önümüzdeki yılda iyileşeceğine inanıyor,oysa CEO’ların sadece %29’u aynı şeyi hissetti.Geleceğin getirdiği tehditler de farklı şekilde görüldü.Genç liderler iklim değişikliği,çevresel zarar ve işsizlik konularında CEO’lardan çok daha endişeliydi.Buna ilaveten genç liderlerin %70’i veri gizliliği ihlali ve hissedarların güven seviyelerini negatif etkileyen etik ihlallerinden endişe ederken CEO’ların sadece %55 aynı fikirdeydi.

 

1. İyimserlik ile gerçekçilik arasındaki denge

Genç liderler geleceği bugünün CEO’larından daha parlak görüyor ama olası riskleri de unutmayın.Genç katılımcılar günümüz dünyasının CEO’lardan daha riskli olduğunu düşünüyor.Özellikle teknolojinin gelişmesinin getirdiği riskler akıllarında,muhtemelen dijital devrim sırasında yetiştirilmiş oldukları içindir.Bununla birlikte yukarıda ifade edildiği gibi genç liderler önümüzdeki yıl ekonomik büyümenin iyilişeceğine inanıyor,böylece potansiyel riskler konusunda endişeli olsalar bile başlarını dik tutuyorlar.

2. İnsan Kaynakları sistemi ve süreçlerin yeni jenerasyona adapte edilmesi

Milenyaller(Y jenerasyonu) ve Z Jenerasyonu (milenyallerden sonraki jenerasyon) iş hayatlarında kendinden daha önceki jenerasyonlara göre çok farklı şeyler arıyorlar.Çalıştıkları şirketlerin değerlerine bağlanmak ve işverenleriyle gurur duymak istiyorlar.Bununla birlikte genç liderlerin sadece %63ü kurumların yetenek çeşitliliğini ve kapsayacılıklarını geliştirdiğini ve sadece %57’si şirketlerin kendi insan stratejilerini gelecekte ihtiyaç duyulan beceri ve istihdam yapılarına uyarladıklarını söylüyor. Genç liderler mevcut İnsan Kaynakları sürecinin amaca uygun olmadığını düşünüyorlar.Gelecekte başarılı kalabilmek için,CEO’lar İnsan Kaynakları sürecini gelecekteki çalışanlarına yansıyacak şekilde uyumlu hale getirmeli:Milenyaller ve Z Jenerasyonu

3. En iyi yeteneği bulmak artık sadece ülkenin sınırlarıyla bağlı değil.

Genç liderlerin %88’I geleceklerinde yurtdışında çalışmayı planlarken,sadece yarısı kurumların en iyi yetenekler için ülke sınırlarının dışına baktığına inanıyor. CEO’lar bugünün dünyasında genç jenerasyonun nerede iş bulursa oraya gitmeye hazır olduklarının farkına varmalı.Bu en iyi yeteneği ararken ufuklarını genişletmeleri gerektiği anlamına geliyor.Küresel işgücü bir şirketin büyümesi için inanılmaz bir fırsattır ve bu fırsatın sadece daha fazla benimsenmesi gerekiyor.

4. Teknolojiden Yararlanma

Ankete cevap veren genç liderler teknolojiyle büyüdüler ve onları elinde telefon olmadan görmeniz çok zordur.Sosyal medya söz konusu olduğunda uzmanlar ama siber tehditler konusunda da tecrübesiz değiller.CEO’ların sadece %43’ü gençlerin %90’ına kıyasla sosyal medyada aktif olduklarını belirtti.CEO’lar şirketlerinin, tamamen dijital olması için mümkün olduğunca dijital dönüşümlerden faydalandıklarından emin olmalı.Teknoloji şirketler için bir çok fırsat ortaya çıkartmakla kalmayıp sadece müşterilere ulaşmaları için değil, müşterileri hakkında daha fazla bilgi öğrenmeleri ve süreçlerini optimize etmeleri için de birçok fırsat sunuyor,bu fırsatları kullanmamak israf etmek olurdu.Milenyaller kolaylıkla farklı platformlar arasında geçiş yapabilir ve böylece operasyonlarını dijitalize etmek isteyen şirketler için harika bir yardım olabilir.

 

PwC CEO araştırması ile genç liderler için yapılan anket arasındaki karşılaştırma hakkında daha fazla bilgiyi buradan bulabilirsiniz. https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/ceosurvey/2017/gx/deep-dives/aiesec.html

 

Alexandra Byskata

Share Article
TOP
Sayfa yükleniyor...