fbpx

Atatürk’ten Gençliğe Armağan: 19 Mayıs!

  • Home
  • Genel
  • Atatürk’ten Gençliğe Armağan: 19 Mayıs!
blank

”Bütün ümidim gençliktedir. Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.’

Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk ve Gençler
Atatürk ve Gençler

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, her yıl 19 Mayıs tarihinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde resmi bayram olarak kutlanılmaktadır.

19 Mayıs 1919‘da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun’a gitmiştir ve bugün İtilaf Devletleri’nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı‘nın başladığı tarih olarak kabul edilmiştir.

Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi- Samsun
Bandırma Gemi-Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi- Samsun

Samsunlular her yıl belirli bir program çerçevesinde 19 Mayıs’ın önemi uğruna “Gazi Günü” düzenlemektedir. 

Türkiye’de ilk kez 1935 yılında kutlanan 19 Mayıs kutlamaları ile ilgili basında haberler verilmiştir. Bununla birlikte Samsun’da ki kutlama haberlerine, başkent Ankara’dan daha fazla yer ayrılmıştır. Samsun 19 Mayıs’ın bayram ilan edilmesinde öncü bir rol oynamıştır.

20 Haziran 1938 tarihinde Yaklaşık 3 yıl süren savaşların ardından bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün isteği üzerine “Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kabul edilmiştir.

Bu durumun sebebi ise Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri Mayıs ayının üçüncü Cuma günü kutlanmakta olan Jimnastik şenliklerinin de aynı güne alınmış olmasıdır. Böylece 19 Mayıs sporla bütünleştirilmiş oldu.  

19 Mayıs Kutlamaları'nda Mustafa Kemal Atatürk.
19 Mayıs Kutlamaları’nda Mustafa Kemal Atatürk.

1981 yılında ise çıkarılmış olan 2429 sayılı kanun ile bayramın ismi 19 Mayıs “Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” olarak kayıtlara geçmiştir.

Bu günün ulusal düzeyde kutlanan bir bayram olarak kabul edilmesinde, başta doğrudan milletin kendisi olmak üzere birçok farklı unsur rol oynamıştır.

19 Mayıs, Atatürk için de özel bir tarih olmuştur. Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş süreci içerisinde kendisinin oynadığı rolü de anlattığı Nutuk adlı eserine başlangıç tarihi olarak 19 Mayıs tarihini vermiştir.

Ayrıca bugün, Atatürk’ün doğum günü olarak kabul edilmiştir ve kendisi itiraz etmemiştir.

19 Mayıs Kutlamaları, Bayrak Geçiti
19 Mayıs Kutlamaları, Bayrak Geçiti

Her yıl 19 Mayıs günü Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye’nin dört bir yanında spor gösterileri ve törenlerle kutlanılmaktadır. Üzerinde “Gençlikten Atatürk Sevgisiyle Cumhurbaşkanına” yazan ve “Sevgi Bayrağı” olarak adlandırılan dev bir bayrak Kurtuluş Yolu’nda ki Tütün İskelesi’nden karaya çıkarılarak Samsun valisine verilmektedir.

Daha sonra bayrak, Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere genç atletlere teslim edilir. Samsun’dan yola çıkarılarak Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale’den sonra 19 Mayıs törenlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanına sunulmaktadır.

Bu kutlamalar sadece Ankara’da gerçekleşmemektedir. Tüm Türkiye’de bulunan stadyum ve tören alanlarında günün anlam ve önemine uygun bir şekilde çeşitli gösteriler ile kutlanılmaktadır.

Atatürk ve Gençler
Atatürk ve Gençler

Bu özel günde eğer hala okumadıysanız Atatürk’ün bizlere armağan ettiği Gençliğe Hitabesi’ni mutlaka okumalısınız.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!

Share Article

You may also like

TOP
blank
Sayfa yükleniyor...