fbpx

Umudu Kutlamak: 12 Ağustos “Uluslararası Gençlik Günü”

blank

Yaşam var olduğu sürece gençlik; gelecek ve bugün için umudu temsil edecek. Uluslararası Gençlik Günü ile ilgili bir mesajda, UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova şöyle diyor: “Gençler sadece geleceğimiz değil, onlar bizim bugünümüz… Onlar en açık sözlü ve en açık fikirli nesil… “

12 Ağustos Uluslararası Gençlik Günü Nasıl Oluştu?

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

1999’da, Dünya Gençlikten Sorumlu Bakanlar Konferansı tarafından, 12 Ağustos; “Uluslararası Gençlik Günü” olarak kabul edildi. 12 Ağustos anma törenleri, dünya çapında düzenleniyor. Ekonomik, sosyal hayata ve süreçlere gençlerin katılımının önemini anlatan günün adıdır, Uluslararası Gençlik Günü.

12 Ağustos gençlerin yerel, küresel ve ulusal düzeylerdeki katılımlarının nasıl önemli şekilde artırılabileceğinin değerlendirilmesini hedefler. Birleşmiş milletler tarafından desteklenen, her yıl belli temalar kapsamında kutlanan Uluslararası Gençlik Günü’nün 2020 teması “Küresel Eylem için Gençlik Katılımı” Olarak belirlenmiştir.

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

Uluslararası düzeyde, giderek kutuplaşan bir dünyanın temelinde, belli sorunlar günden güne ciddiyetini arttırmaktadır. Özellikle, bu temanın belirlenme nedeni, uluslararası sistemin birlikte hareket etme, acil güçlüklere ve tehditlere çözümler uygulama kapasitesini güçlendirme ihtiyacından kaynaklanmaktadır. (örnekler, Suriye ve Myanmar gibi çatışmalardan bazılarını ve insani acil durumları içerir. COVID-19 salgını ve iklim değişikliği gibi küresel zorluklar da dahil edilebilir.)

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

Gençliğin Potansiyeli

Gençlerin ülke mekanizmalarına dahil edilmesinin sağlanması, demokratik açıkları azaltarak dünyadaki adaleti arttırır. Daha iyi ve daha sürdürülebilir yapılara katkıda bulunur ve ayrıca kurumlara karşı gençler arasında güvenin yeniden sağlanmasına katkıda bulunabilecek sembolik bir öneme sahiptir. Dahası, COVID-19 salgını ve iklim değişikliği gibi daha önce de saymış olduğum, insanlığın şu anda karşı karşıya olduğu zorlukların büyük çoğunluğu, uyumlu bir küresel eylem ve etkili bir şekilde ele alınacak gençlerin katılımı sonucu kontrol altına alınarak olumsuz etkileri azaltılabilir.

Ancak zaman zaman, gençlerin etki potansiyeli engellerin arkasında olabiliyor. Dünyanın dört bir yanındaki birçok gencin yoksulluk, hastalık, kaynak eksikliği, eğitim ve daha fazlasının olumsuz etkileri ile karşılaşması, potansiyelin ortaya konabilmesi önünde engeller oluşturabiliyor.

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

Gençliğin potansiyelini en iyi şekilde kullanabilmesi için, hak ve özgürlüklerinin yerine getirilmesi, yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerekir.

Dünya Gençlik Eylem Programı (WPAY)

Birleşmiş Milletler gençlik katılımını ve gündemini, Dünya Gençlik Eylem Programı (WPAY) tarafından yönlendirmektedir.

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

1995 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen WPAY, tüm dünyadaki gençlerin durumunu iyileştirmek için ulusal eylem ve uluslararası destek için rehber niteliğindedir. WPAY kapsadığı her bir alan için eylem planına sahiptir.

Uluslararası düzeyde belirlenen bu plan kapsamında öncelikli üç konu: Katılım, Kalkınma, Barış’tır.

Uluslararası sorumlular tarafından belirlenen on beş eylem alanı; çocuk adaleti , boş zaman etkinlikleri , kızlar ve genç kadınlareğitim , istihdam , açlık ve yoksulluk , sağlık , çevre , madde bağımlılığı ,  ve gençlerin yaşama tam ve etkin katılımıdır . Toplum ve karar alma süreçlerinin yanı sıra küreselleşme , bilgi ve iletişim teknolojileri , HIV / AIDS , silahlı çatışma ve kuşaklar arası sorunlar yer almaktadır.

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

Eylem Programının tam olarak uygulanması gençlerin dünya üzerinde temel hak ve özgürlüklerinden tam olarak yararlanmasını kapsamakla birlikte, hükümetleri bu temel hak ve özgürlükler kapsamında tedbir almaya çağırır. Adalete, hoşgörüye, çeşitliliğe saygıya, farklı inanç, etik değer ve kültürlere, saygı ile yaklaşmaya ve fırsatlarda eşitlik, dayanışma, birliğe teşvik eder.

Dünya Gençlik Eylem Programı’nın pdf sürümüne  buradan ulaşabilirsiniz.

AIESEC’de Gençlere Engel Yok!

blank
Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

AIESEC’de gençliğin liderliğine inanıyoruz. Gençliğin liderliğinin çözüm olduğunu, yarına anahtar verdiğini ve her bireyde geliştirilebilir en temel, gerekli özelliklerden olduğunu biliyoruz. Genç liderlik gelişimi için dünyanın dört bir yanındaki gençlere, gençler olarak fırsatlar sunuyoruz. Dünya üzerinde karşılaşılaşılan küresel sorunların çözümünde gençliğin, kendimizin liderliğinin yarınlara umut olduğunu bilerek hareket ediyoruz.

Zorluklar aşılmayı bekler ve çaba gerektirir. Dünyanın neresinde hangi şartta olursa olsun, liderliği ile dünyayı ileriye taşıyacak olan gençlerdir, bizleriz.

Ve biz her zaman kendi potansiyelimiz ile dünyayı şekillendirebiliriz. Sen de kendi potansiyelini keşfetmek, dünyayı şekillendirmek, gençliğin sesine ses olmak için fırsatlar arasında yerini alabilirsin.

Uluslararası Gençlik Günü
AIESEC Türkiye Blog

Share Article

You may also like

TOP
blank
Sayfa yükleniyor...