fbpx

Dünya Birleşmiş Milletler Günü

blank

İkinci Dünya Savaşından galip çıkan devletlerin liderliğinde oluşturulan bir dünya örgütü olan Birleşmiş Milletler (BM), 20. yüzyılın ilk yarısında yaşanan savaşların ve barışa yönelik tehditlerin tekrarını önlemek ve uluslararası barış ve güvenliği korumak amacıyla kurulmuştur. Dünya Birleşmiş Milletler Günü, 24 Ekim 1945 gününün Birleşmiş Milletler’in resmi olarak başlangıç olarak kabul ettiği anma ve kutlama günüdür.

blank
Dünya Birleşmiş Milletler Günü
AIESEC Türkiye Blog

BM Nasıl Kuruldu

Birleşmiş Milletler Antlaşması (BM Şartı), kurucu antlaşma niteliğindedir. San Francisco Konferansında bir araya gelen 50 ülkenin temsilcisi, 111 maddeden oluşan antlaşmaya 25 Nisan 1945 tarihinde hazırladı. Bu antlaşma, 25 Haziran 1945’de oy birliği ile kabul edildi, 26 Haziran 1945 tarihinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 50 ülke temsilcisi tarafından San Francisco’da imzalandı. Polonya’nın da daha sonradan antlaşmayı imzalaması ile kurucu üye sayısı 51’e yükseldi. 24 Ekim 1945 tarihinde ise, Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve imza sahibi ülkelerin de onayı ile birlikte BM Antlaşması yürürlüğe girdi ve Birleşmiş Milletler bu şekilde kuruldu.

blank
Dünya Birleşmiş Milletler Günü
AIESEC Türkiye Blog

BM’nin Amacı Nedir?

BM; dünya barışını, sosyal ilerlemeyi, insan haklarını desteklemeyi, güvenliğini, yaşam standartlarını yükseltmeyi ve dostane ilişkileri geliştirmeyi amaçlayan bir kuruluştur. Savaşları ve barışa dönük tehditleri önlemek, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak ve ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak temel amaçlarıdır. “Adalet, güvenlik, ekonomik kalkınma, sosyal eşitlik” haklarını tüm ülkelere eşit oranda sağlamak, temel amacıdır.


Kuruluşunda yer alan 51 ülkeden sonra birçok ülkenin dahil olduğu BM’nin şu anda 193 üye ülkesi vardır. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler’inin bünyesinde 6 temel kurum bulunmaktadır. Bunlar; Genel Kurul, Güvenlik Konseyi (BMGK), Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet Konseyi, Genel Sekreterlik ve Uluslararası Adalet Divanı’dır. Bu kurumlardan ilk 5’i New York’ta, Adalet Divanı ise Hollanda’nın Lahey kentinde bulunuyor. Cenevre, Viyana ve Nairobi’de de BM ofisleri bulunmaktadır.

blank
Dünya Birleşmiş Milletler Günü
AIESEC Türkiye Blog

BM’nin Faaliyetleri

BM kurulduğundan itibaren temel amaçları olan: Adalet, güvenlik, ekonomik kalkınma, sosyal eşitliği gerçekleştirebilmek için birçok projeye imza attı ve birçok kuruluş kurdu. Bu kuruluşlardan bazıları bunlardır:

Ticaret ve Kalkınma Konferansı, Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Mülteciler Yüksek Komiseri Ofisi (UNHCR), Dünya Gıda Programı, Eğitim ve Araştırma Enstitüsü, Kalkınma Programı (UNDP), Silahsızlanma Araştırmaları Enstitüsü, Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), Çevre Sorunları Programı, Birleşmiş Milletler Üniversitesi, Birleşmiş Milletler Özel Fonu, Sosyal Kalkınma Araştırma Enstitüsü, Kadının İlerlemesi İçin Uluslararası Araştırma ve Eğitim Enstitüsü, Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu.

Bu kuruluşlar ile birçok proje gerçekleştiren BM, kurulduğu günden itibaren hedeflerini gerçekleştirmeye çalışıyor ve son zamanlarda yaptığı en büyük olaylardan biri de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’dır.

blank
Dünya Birleşmiş Milletler Günü
AIESEC Türkiye Blog

Birleşmiş Milletler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nedir?

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2015 yılında BM’nin 2030 yılına kadar belirlediği sorunları çözebilmek için oluşturduğu 17 hedeftir. Bunlar:

Yoksulluğa Son, Açlığa Son, Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Temiz Su ve Sanitasyon, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim Eylemi, Sudaki Yaşam, Karasal Yaşam, Barış Adalet ve Güçlü Kurumlar, Amaçlar İçin Ortaklıklar.

blank
Dünya Birleşmiş Milletler Günü
AIESEC Türkiye Blog

Bu amaçları gerçekleştirebilmek için BM ile birlikte birçok farklı organizasyon da çalışmaktadır. Bunlardan biri de AIESEC’tir.

AIESEC gerçekleştirdiği birçok sosyal sorumluluk projesi ile bu amaçları gerçekleştirip, dünyayı daha iyi bir hale getirmeye çalışıyor. Siz de AIESEC’in sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak bu amaçların gerçekleşmesini sağlayabilirsiniz. Projelere başvurabilmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Share Article

You may also like

TOP
blank
Sayfa yükleniyor...